top of page

BOOKINGRUKA – TIETOSUOJASELOSTE

1. Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Bookingruka.com

Sähköposti: marko.pitkanen@lumilomat.com

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marko Pitkänen

4. Rekisterin nimi

Bookingruka asiakasrekisteri

5. Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus. Asiakas liittyy suostumuksellaan liittymis- tai kilpailulomakkeen avulla.

Rekisteriä käytetään sähköiseen viestintään, suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin.

Asiakkaalla on milloin tahansa mahdollisuus pyytää nähdä tietoja, mitä hänestä on tallennettu ja mahdollisuus päivittää tiedot ajan tasalle. Asiakkaalla on milloin tahansa mahdollisuus irtisanoutua uutiskirjeen vastaanottamisesta uutiskirjeen irtisanoutumislinkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse marko.pitkanen@lumilomat.com

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 

Nimi
Sähköpostiosoite
Sukupuoli
Syntymäaika
Postinumero – ja kaupunki
IP-osoite
Markkinointilupa

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakas liittyy suostumuksellaan liittymis- tai kilpailulomakkeen avulla. Asiakas on itse tallentanut tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja antanut suostumuksen suoramarkkinointiin.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja henkilötietolain mukaisesti toiselle yritykselle tai muille kolmansille osapuolille EU:n sisällä. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen. Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Bookingruka markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään suojatulla palvelimella. Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon ja se edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Käyttäjä ei voi muuttaa tai nähdä muiden käyttäjien salaisia tietoja. Palveluntarjoaja pyrkii omalta osaltaan pitämään palvelun tekniikan tietoturvallisena.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

bottom of page